همکاری با برند

سلام سرما، تولد نوآوری

جذابیت ، نوآوری و همیشه یک قدم جلوتر از باقی برند ها شرکت سلام سرما قرار دارد که در زمینه های صلاحیت سیستم های تهویه ، مهندسی کنترل ، درایو و فناوری خودرو فعالیت میکند. این شرکت از زمانی که تأسیس شد، نمایندگی برند های معتبر دنیا را در این زمینه تاسیس کرد و فناوری نوینی را وارد کشور نموده و امروز دفتر مرکزی آن در تهران مستقر است. این شرکت همچنین ارائه کننده ی آخرین اختراعات و فناوری توسعه یافته در زمینه ی سیستمهای تهویه می باشد و در این زمینه درایران پیشگام است.

021-77628933

0
تعداد محصولات موجود