نمایش یک نتیجه

معرفی شیر اطمینان

شیر اطمینان از تجهیزات ویژه ای است که هر مجموعه را در مقابل افزایش ناگهانی فشار ،ایمن نگه می دارد.شیر اطمینان ها وسیله هایی هستند که جهت جلوگیری از ازدیاد فشار ناگهانی در موتورخانه ها ، کارخانه ها و به طورکلی انواع سایت های صنعتی برای سیالات مختلف از قبلی بخار ، گاز ،آب ویا هوای فشرده استفاده می شود.

برای تهیه شیر اطمینان می توانید با فروشگاه سلام سرما تماس حاصل نمایید.