آنچه درباره سایت گلاس و نحوه عملکرد آن باید بدانید

سایت گلاس در ساختار سیستم‌های سرمایشی کاربردهای فراوانی دارد.  از جمله کاربردهای آن می‌توان به استفاده از آن برای بررسی داخل سیستم، گرفتگی های صافی ها و فیلتر ها، سطح مایع مبرد، حرکت سیال، رنگ و میزان شفافیت سیال و نیز رطوبت موجود در سیستم اشاره کرد. در این مقاله به بررسی نحوه عملکرد و کاربرد سایت گلاس می‌پردازیم.

کاربردهای سایت گلاس در سیستم

رطوبت از طریق وکیوم ناقص به داخل سیستم نفوذ می کند؛ بنابراین برای بررسی رطوبت موجود در سیستم باید از ساید گلس استفاده کرد. برای بررسی رطوبت باید به تغییر رنگ ماده ای که در وسط ساید گلاس وجود دارد، دقت نمود. رنگ سبز نشان دهنده عدم وجود رطوبت و رنگ زرد نشان دهنده وجود رطوبت می باشد. همچنین برای بررسی و مقایسه رنگ سیال در قسمت‌های مختلف خط می‌توان از سایت گلاس بهره برد.

محل قرار گیری سایت گلاس کجاست؟

جای مناسب برای نصب سایت گلاس در مسیر مایع سردکننده و جایی در مسیر مایع  قبل از شیر انبساط (اکسپنشن ولو)و بعد از هر قطعه جانبی باشد. در ساخت سایت گلاس از یک حلقه فلزی استفاده شده که داخل آن یک انز شیشه ای تعبیه شده است. این سایت گلاس قادر است از نشت مایع سردکننده ممانعت کند.

معرفی انواع ساید گلس ‌ها

سایت گلاس‌ها درانواع مختلفی طراحی و تولید می‌شوند در ادامه دو نوع از مهم ترین آن‌ها را معرفی می‌کنیم.

نوع اول- شیشه های آن : (sight glass window) ا برای نصب روی مخازن و تانک‌ها استفاده می‌شود.

نوع دوم- نمایشگر رویت جریان (sight flow indicator) : جهت تعبیه درون خط به کار می رود.

 سایت گلاس نوع نمایشگر رویت جریان نیز به دو نوع تمام دید (360 درجه دور تا دور) و دید از درون نمایشگر جریان که دارای دو نوع یک طرف دید و دو طرف دید می‌باشد، دسته بندی می‌شود.

در درون برخی سایت گلاس‌ها، نمایشگرهای مکانیکی مانند integral spout ، figer ، ball ، propeller و flapper

قرار دارند. این نمایشگرها برای تشخیص جهت جریان و شدت آن و حرکت سیالات بی رنگ و شفاف کاربرد دارند.

نحوه عملکرد ساید گلاس در دستگاه چگونه است؟

وجودrotor یا پروانه (impeller) در برخی سایت گلاس‌ها برای تشخیص جهت جریان سیال و شدت آن استفاده می‌شود.

در خطوط افقی و عمودی سایت گلاس‌های دارای روتور یا پروانه نصب می‌شوند. ولی در صورتی که دبی سیال پایین نباشد که بتواند پروانه یا روتور را به حرکت در آورد، استفاده می‌شوند.

در سیستم های سالم و بدون مشکل مایع مبرد به صورت ستونی از مایع به صورت شفاف و بدون کف دیده می شود. چنان چه مبرد به صورت کف آلود سفید و حباب دار باشد نشان دهنده این است که سیستم مشکل دارد.

مایع سردکننده در سیستم‌های سالم به شکل ستونی جامد از مایع و بصورت شفاف و بدون کف مشاهده می‌شود. اما اگر سیستم دچار مشکل و نقص باشد این مایع سردکننده کف آلود و حباب دار دیده می‌شود.

همچنین اگر درسیستم رطوبت وجود داشته باشد، می توان با مشاهده تغییر رنگ ماده ی وسط سایت گلاس متوجه میزان رطوبت موجود در دستگاه شد. وجود این مشکلات در دستگاه دلایل گوناگونی دارد که در ادامه آن‌ها را بیان می‌کنیم.

دو نوع سایت گلاس یا مایع نما درسیستم تبرید

1.سایت گلاس در بدنه کمپرسورجهت رویت وضعیت روغن کارتل.

برای دیدن وضعیت روغن کمپرسور باید در جهت نصب شود که یاساید گلاس روغن درمعرض دید اپراتور باشد. در این حالت اندازه روغن ،وضعیت روغن ازنظرآلودگی واسیدی شدن واحتمال حل شدن در مبرد قابل مشاهده است.

2.سایت گلاس درخط مایع جهت رویت مایع گاز
این نوع ساید گلاس قبل از شیر انبساط و بعد از هر وسیله ی جنبی دیگر خط مایع نصب می‌شود. اگر مسیر لوله کشی خط مایع زیاد باشد از تعداد بیشتری سایت گلاس استفاده می‌شود.

دلایل ایجاد مشکل در دستگاه سرمایشی

 1. شارژ ناقص مبرد سبب نشتی در سیستم می‌شود.
 2. ایجاد افت فشار بیش از حد در فیلتر به علت گرفتگی فیلتر یا هر گرفتی در سیستم در مسیر مایع .
 3. وجود مشکل در کندانسور ناشی از مشکل در فن، کمبود آب در کندانسور آبی، خرابی پمپ برج، مشکل در فن برج، مسدود شدن بین فین ها است .
 4. پایین بودن سابکولد و افت فشار مایع که ناشی از طولانی بودن بیش از حد خط مایع، گرفتگی فیلتر درایر، کوچک بودن قطر لوله خط مایع، خرابی شیر برقی است .
 5. گرم شدن اطراف خط مایع

سایت گلاس چه مزایایی دارد؟

 • تشخیص مشکل در خط مایع سرد کنندهمانند گرفتگی در فیلتر ها، صافی ها
 • تشخیص وجود رطوبت در سیستم
 • بررسی وضعیت و رنگ مایع در قسمت های مختلف خط مایع
 • امکان تشخیص سیال مایع شده در خطوط بخار
 • تشخیص باقیمانده و مواد خارجی غیر معمول درهنگام تمیزکاری
 • تشخیص رنگ روغن، اتمام روغن و وضعیت آن در خطوطی که به روغن کاری نیاز دارند.
 • بررسی و مشاهده میزان مخلوط شدن مواد جامد (مانند رزین، مواد غذایی و غیره) موجود در برخی خطوط
 • امکان بررسی حرکت جریان سیال