مقالات

مقایسه کمپرسورهای بیتزر، کوپلند، بوک و دورین

 مقایسه کمپرسورهای بیتزر، کوپلند، بوک و دورین و بطور کلی تمام انواع کمپرسورها برای طراحان و سرمایه گذارانی که قصد احداث سردخانه و تجهیزات سرمایشی را دارند بسیار مهم است. یکی از مهم ترین قطعات تجهیزات سرمایشی کمپرسورها هستند. این قطعات به همراه اوپراتورها و کندانسورها نقش مهمی را در ایجاد سردخانه یا چیلر ایفا می کنند.

در این مقاله به مقایسه کمپرسورهای بیتزر، کمپرسور کوپلند، کمپرسور بوک و کمپرسور دورین از جنبه های گوناگون مانند توان مصرفی، ظرفیت، آمپر مصرفی، COP، حجم روغن و وزن هر یک از آن ها پرداخته می شود.

انواع دسته بندی کمپرسورها

در سطح جهان انواع کمپرسورها با نام های تجاری مختلف در رقابت با یکدیگر هستند. نام های تجاری مانند بیتزر، کمپرسور دانفوس، کوپلند، بوک و دورین تولید کننده مدل متنوعی از کمپرسور مانند کمپرسورهای اسکرال، اسکرو، روتاری، پیستونی، هرمتیک و کمپرسور سمی هرمتیک می باشند. همچنین کمپرسورها از لحاظ نوع کاربردی که دارند به انواع کمپرسورهای سردخانه ای، یخچالی، کولری و… تقسیم بندی می شوند.

 

پیشنهاد مطالعه سایت :معرفی انواع کمپرسور برودتی و کاربرد آن ها

 

مقایسه کمپرسورهای کوپلند، بیتزر، بوک و دورین با 1.5 اسب بخار

همه این کمپرسورها دارای توان 1.5 اسب بخار هستند که شامل مشخصات زیر می باشند.

 • حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر 7.5 متر مکعب بر ساعت است.
 • مناسب برای سردخانه 1.5 اسب بخار بالای صفر – 37 متر مکعب حجم داخلی سردخانه
 • مناسب برای سردخانه 10 تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر 1.5 تن و چیلر 2 تن تبرید

مقایسه کمپرسورهای کوپلند، بیتزر، بوک و دورین با 2 اسب بخار

توان همه این کمپرسورها 2 اسب بخار است و دارای ویژگی مشترک زیر هستند.

 • حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر 9.5 متر مکعب بر ساعت است.
 • مناسب برای سردخانه 2 اسب بخار بالای صفر – 50 متر مکعب حجم داخلی سردخانه
 • مناسب برای سردخانه 12 تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر 2 تن تبرید

مقایسه کمپرسورهای کوپلند، بیتزر، بوک و دورین با 3 اسب بخار

کمپرسورهای کوپلند، بیتزر، بوک و دورین با 3 اسب بخار دارای مشخصات مشابه زیر هستند.

 • حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر 13 متر مکعب بر ساعت است.
 • مناسب برای سردخانه 3 اسب بخار بالای صفر – 75 متر مکعب حجم داخلی سردخانه
 • مناسب برای سردخانه 18 تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر 3 تن تبرید

مقایسه کمپرسورهای کوپلند، بیتزر، بوک و دورین با 4 اسب بخار

مشخصات یکسان کمپرسورهای فوق که دارای 4 اسب بخار هستند به شرح زیر است.

 • حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر 16 متر مکعب بر ساعت است.
 • مناسب برای سردخانه 4 اسب بخار بالای صفر – 100 متر مکعب حجم داخلی سردخانه
 • مناسب برای سردخانه 25 تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر 3.8 تن تبرید

مقایسه کمپرسورهای کوپلند، بیتزر، بوک و دورین با 5 اسب بخار

کمپرسورهای با 5 اسب بخار از نوع بیزر، بوک، کوپلند و دورین دارای ویژگی های مشابه زیر هستند.

 • حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر 18 متر مکعب بر ساعت است.
 • مناسب برای سردخانه 5 اسب بخار بالای صفر – 125 متر مکعب حجم داخلی سردخانه
 • مناسب برای سردخانه 30 تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر 4 تن و چیلر 5 تن تبرید

مقایسه کمپرسورهای کوپلند، بیتزر، بوک و دورین با 7.5 اسب بخار

 • حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر 27 متر مکعب بر ساعت است.
 • مناسب برای سردخانه 7.5 اسب بخار بالای صفر – 185 متر مکعب حجم داخلی سردخانه
 • مناسب برای سردخانه 46 تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر 5 تن و چیلر 6 تن تبرید

مقایسه کمپرسورهای بیتزر، بوک با 10 اسب بخار و کوپلند و دورین با 7.5 اسب بخار

کمپرسورهای 7.5 اسب بخار کوپلند و دورین در مقایسه با کمپرسورهای دارای 10 اسب بخار بیتزر و بوک  از مشخصات یکسانی برخوردار هستند.

 • حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر 35 متر مکعب بر ساعت است.
 • مناسب برای سردخانه 7.5 و 10 اسب بخار بالای صفر – 250 متر مکعب حجم داخلی سردخانه
 • مناسب برای سردخانه 60 تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر 8 تن تبرید

مقایسه کمپرسورهای کوپلند، بیتزر، بوک و دورین با 15 اسب بخار

 • حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر 48 متر مکعب بر ساعت است.
 • برای استفاده در سردخانه هایی با 15 اسب بخار بالای صفر و دارای حجم داخلی 375 متر مکعب مناسب هستند.
 • مناسب برای سردخانه 90 تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر 10 تن و چیلر 12 تن تبرید

مقایسه کمپرسورهای کوپلند، بیتزر، بوک و دورین با 20 اسب بخار

 • حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر 56 متر مکعب بر ساعت است.
 • مناسب برای سردخانه 20 اسب بخار بالای صفر – 500 متر مکعب حجم داخلی سردخانه
 • مناسب برای سردخانه 125 تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر 14 تن تبرید

مقایسه کمپرسورهای کوپلند، بیتزر، بوک و دورین با 25 اسب بخار

 • هر یک این از کمپرسورها تقریبا دارای حجم جابجایی 73 متر مکعب بر ساعت است.
 • برای سردخانه با 25 اسب بخار بالای صفر و 600 متر مکعب حجم داخلی مناسب هستند.
 • مناسب برای سردخانه 150 تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر 18 تن تبرید

مقایسه کمپرسورهای کوپلند، بیتزر، بوک و دورین با 30 اسب بخار

 • حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر 84 متر مکعب بر ساعت است.
 • برای سردخانه های با 30 اسب بخار بالای صفر و حجم داخلی 750 متر مکعب بسیار مطلوب می باشند.
 • برای سردخانه 180 تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر 20 تن تبرید مطلوب می باشند.

مقایسه کمپرسورهای کوپلند، بیتزر، بوک و دورین با 35 اسب بخار

 • حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر 110 متر مکعب بر ساعت است.
 • مناسب برای سردخانه 35 اسب بخار بالای صفر – 850 متر مکعب حجم داخلی سردخانه
 • مناسب برای سردخانه 200 تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر 27 تن تبرید

مقایسه کمپرسورهای کوپلند، بیتزر، بوک و دورین با 40 اسب بخار

 • حجم جابجایی هر یک این از کمپرسورها تقریبا برابر 126 متر مکعب بر ساعت است.
 • مناسب برای سردخانه 40 اسب بخار بالای صفر – 1000 متر مکعب حجم داخلی سردخانه
 • مناسب برای سردخانه 250 تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر 30 تن تبرید

مقایسه کمپرسورهای کوپلند، بیتزر، بوک و دورین با 50 اسب بخار

 • هر یک این از کمپرسورها تقریبا دارای حجم جابجایی 151 متر مکعب بر ساعت است.
 • مناسب برای سردخانه دارای 50 اسب بخار بالای صفر و حجم داخلی 1250 متر مکعب است.
 • برای سردخانه 300 تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر 40 تن تبرید مناسب است.

مقایسه کمپرسورهای کوپلند، بیتزر، بوک و دورین با 60 اسب بخار

 • هر یک این از کمپرسورها تقریبا دارای حجم جابجایی 185 متر مکعب بر ساعت است.
 • برای سردخانه 60 اسب بخار بالای صفر و حجم داخلی1500 متر مکعب مناسب می باشند.
 • برای سردخانه 350 تن بالای صفر (میوه و مواد غذایی مشابه) و چیلر 43 تن تبرید مناسب هستند.

پیشنهادات سایت برای مطالعه:

معرفی کمپرسور پیسونی بیتزر

کمپرسور های کامپکت اسکرو

کمپرسور های سردخانه ای را بشناسید

معرفی انواع کمپرسور بیترز و کارکرد آن

در مورد کمپرسور کوپلند و عملکرد آن چه می دانید؟

معرفی انواع کمپرسور اسکرال دانفوس و قابلیت‌های آن

معرفی دو مدل کمپرسور دانفوس و نحوه عملکرد آن‌ها

کمپرسور کوپلند DWMچه نوع کمپرسوری است؟

معرفی کمپرسور اسکرال کوپلند از سری کمپرسورهای سردخانه

معرفی انواع کمپرسور منیروپ دانفوس و کاربرد آن‌ها

تفاوت کمپرسور اسکرال و روتاری در چیست؟

آشنایی با کمپرسور سمی هرمتیک بیتزر

معرفی انواع کمپرسور برودتی و کاربرد آن ها

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *