اویل سپراتور کستل به عنوان جدا کننده هوا، روغن و آب در سیستم فیلتراسیون تعبیه شده است. محل نصب این قطعه در یک سیکل تبرید به شکل عمودی در خط دهش(گاز داغ) بین کمپرسور و کندانسورو قرار داده می شود. بین اویل سپراتور و کندانسور به منظور جلوگیری از برگشت جریان گاز از کندانسور باید شیر یک طرفه یا چک ولو قرار داده شود.

مزایای اویل سپراتور کستل

در روغن برگشتی از اویل سپراتور کستل و ورود آن به رسیور یا کارتر کمپرسور  می تواند باعث روغن کاری قطعات متحرک شود.  این روغن کاری سبب کاهش ارتعاش و صدای کمپرسور، افزایش عملکرد سیستم با حذف کامل روغن از مجرای لوله ها و صفحات اواپراتور و کندانسور، صرفه جویی در مصرف انرژی و در نتیجه باعث افزایش طول عمر کمپرسور می گردد.

ویژگی های اویل سپراتور کستل

اویل سپراتور کستل دارای بدنه ای از جنس فلنج و پوسته ای از فولاد است.  قابلیت کاربرد در همه سیستم های تبرید تجاری، صنعتی و تهویه  مطبوع که از مبردهایR22, R134a, R404A, R407C,R410A,R507 استفاده می کنند، را دارد. همچنین محدوده دمای  مجاز مبرد(TS)  این قطعه بین 130 -10 درجه می باشد.

نحوه کار اویل سپراتور کستل چگونه است؟

در ورودی اویل سپراتور مخلوط گاز و روغن سرعت بالایی دارند اما سرعت آن ها پس از برخورد با سطح بزرگ پوسته کاهش می یابد. این کاهش سرعت مخلوط گاز و روغن سبب سقوط قطرات روغن به ته مخزن می شود.

در صورتی که در داخل محفظه سطح روغن به سطح مجاز برسد سبب بالا آمد ن شناور می گردد. در این حالت مسیر برگشت روغن به طرف کمپرسور باز می شود. از قسمت بالای مخزن فشار زیادی بر سطح روغن وارد می گردد در نتیجه مسیر باز شده و روغن به سمت کارتر کمپرسور که دارای فشار کمتری است حرکت می کند.