نمایش 1–16 از 17 نتیجه

پوسته کر یا فیلتر درایر با هسته تعویض پذیر وسیله ای است که مواد خارجی مانند خاک، روغن، رطوبت و اسید تولید شده توسط رطوبت را از مبرد می گیرد. پوسته کر در یک چرخه سرمایشی در خط مایع  و بعد از شیر خروجی رسیور، و قبل از لوله مویین یا شیر انبساط نصب می شود.

نحوه کار پوسته کر کستل  (Castel Filter Drier With Replaceable Solid Core)

نحوه کار پوسته کر به این صورت است که ابتدا مبرد از یک رینگ بزرگ که بین بلوک و صفحه داخلی فیلتر قرار داده شده برای گرفتن مواد خارجی عبور کرده و سپس از تورهای شبکه ای که بر روی بلوک ها قرار دارد، می گذرد. علاوه بر این، در خروجی فیلتر، کلاهک پلاستیکی وجود دارد که لبه آن به صفحه داخلی چسبیده  و مانع از ورود کثیفی ها به لوله خروجی در حین کار می شود. ساختار  پوسته کر کستل  شامل اجزای بلوک، تور شبکه ای، فنر، پوسته و نشیمنگاه می باشد.

تعویض بلوک در پوسته کر کستل (Castel Filter Drier With Replaceable Solid Core)

  1. در همه خطوط شیرها بسته شود.
  2. کمپرسور را جهت تخلیه مبرد در طرف فشار بالا (به سمت رسیور تخلیه شود.) استارت کرده
  3. کمپرسور را استاپ کرده تا فشار مکش از فشار اتمسفر بیشتر شود.
  4. شیر سرویس را در طرف مکش کمپرسور استاپ کنید.
  5. عملیات تعویض رابرای جلوگیری از نفوذ هوا با سرعت انجام دهید.

ویژگی های پوسته کستل  (Castel Filter Drier With Replaceable Solid Core)

پوسته کر کستل درسیستم های تبرید تجاری، صنعتی را که با مبردهای R134a, R404A, R407C,R410A,R507 R22, کار می کنند، قابلیت استفاده را دارد. سایر ویژگی های مهم این پوسته به شرح زیر است:

1-محدوده دمای مجاز مبرد 80 تا 40-

2-ماکزیمم فشار مجاز مبرد45bar

3-بدنه از جنس  فولاد

4-اتصال جوشی از جنس فولاد و مس

5-ظرفیت بالای جذب آب و اسید زدایی

6-مقاوم در برابر شوک و لرزش

7-ضخامت یکنواخت و ماکزیمم سطح مقطع

8-غیر قابل واکنش با مبرد

9-قابلیت مسدود کردن روغن در مدار

10-قابلیت جمع‌آوری ناخالصی ها

انواع پوسته کر کستل  (Castel Filter Drier With Replaceable Solid Core)

پوسته کر شرکت کستل دارای  9 مدل اصلی بوده و برحسب کد قطعه معرفی می شوند.

نوع اتصال کد قطعه
پوسته با اتصال فولادی ODSجوشی
Ø(mm) Ø(mm) Ø(in)
26.9 22 7/8“ 4411/7AF 4411/7B 4411/7A
33.7 1 1/8” 4411/9AF 4411/9B 4411/9A
26.9 22 7/8“ 4412/7AF 4412/7B 4412/7A
33.7 1 1/8” 4412/9AF 4412/9B 4412/9A
42.4 35 1 3/8” 4412/11AF 4412/11B 4412/11A
42.4 35 1 3/8” 4413/11AF 4413/11B 4413/11A
48.3 1 5/8” 4413/13AF 4413/13B 4413/13A
48.3 1 5/8” 4414/13AF 4414/13B 4414/13A
60.3 54 2 1/8” 4414/17AF 4414/17B 4414/17A

جدول مشخصات فنی پوسته کر کستل  (Castel Filter Drier With Replaceable Solid Core)

نوع اتصال حجم نامی سطح مقطع هسته(cm2) تعداد هسته ها کد قطعه
پوسته با اتصال فولادی ODSجوشی
Ø(mm) Ø(mm) Ø(in) Cm3 In3
26.9 22 7/8“ 800 48 420 1 4411/7AF 4411/7B 4411/7A
33.7 1 1/8” 800 48 420 1 4411/9AF 4411/9B 4411/9A
26.9 22 7/8“ 1600 96 840 2 4412/7AF 4412/7B 4412/7A
33.7 1 1/8” 1600 96 840 2 4412/9AF 4412/9B 4412/9A
42.4 35 1 3/8” 1600 96 840 2 4412/11AF 4412/11B 4412/11A
42.4 35 1 3/8” 2400 144 1260 3 4413/11AF 4413/11B 4413/11A
48.3 1 5/8” 2400 144 1260 3 4413/13AF 4413/13B 4413/13A
48.3 1 5/8” 3200 192 1680 4 4414/13AF 4414/13B 4414/13A
60.3 54 2 1/8” 3200 192 1680 4 4414/17AF 4414/17B 4414/17A

جدول ظرفیت پوسته کر کستل  (Castel Filter Drier With Replaceable Solid Core)

ظرفیت جریانی مبرد برحسب (kW) افت فشار(bar) کد قطعه
R507 R410A R407C R404A- R507 R22 R134a
100 153 159 104 158 145 0.07 4411/7AF 4411/7B 4411/7A
175 268 278 182 277 253 0.14
137 209 217 142 216 198 0.07 4411/9AF 4411/9B 4411/9A
240 366 380 249 378 346 0.14
100 153 159 104 158 145 0.07 4412/7AF 4412/7B 4412/7A
175 268 278 182 277 253 0.14
155 236 245 161 244 223 0.07 4412/9AF 4412/9B 4412/9A
271 414 429 281 427 391 0.14
210 321 332 218 331 303 0.07 4412/11AF 4412/11B 4412/11A
367 561 582 382 579 530 0.14
224 343 355 233 354 324 0.07 4413/11AF 4413/11B 4413/11A
393 600 622 408 620 567 0.14
248 379 393 258 391 358 0.07 4413/13AF 4413/13B 4413/13A
434 663 687 451 684 626 0.14
292 446 462 303 460 421 0.07 4414/13AF 4414/13B 4414/13A
510 780 808 530 805 737 0.14
292 446 462 303 460 421 0.07 4414/17AF 4414/17B 4414/17A
510 780 808 530 805 737 0.14

جدول ابعاد و وزن  پوسته کر کستل  (Castel Filter Drier With Replaceable Solid Core) با اتصالات مسی

وزن (گرم) ابعاد (mm) نوع  اتصال کد قطعه
p H3

H2

H1 Ø D2 Ø D1 ODS جوشی
(mm)Ø (in)Ø
5405 95 185 237 150 149 121 22 7/8“ 4411/7B 4411/7A
5395 95 185 237 150 1 1/8” 4411/9B 4411/9A
6880 95 324 379 292 22 7/8“ 4412/7B 4412/7A
6880 95 324 379 292 1 1/8” 4412/9B 4412/9A
7015 100 324 384 297 35 1 3/8” 4412/11B 4412/11A
8510 100 324 525 438 35 1 3/8” 4413/11B 4413/11A
8470 112 324 537 450 1 5/8” 4413/13B 4413/13A
9940 112 324 679 592 1 5/8” 4414/13B 4414/13A
10010 103 324 670 583 54 2 1/8” 4414/17B 4414/17A

جدول ابعاد و وزن  پوسته کر کستل (Castel Filter Drier With Replaceable Solid Core) با اتصالات فولادی

وزن (گرم) ابعاد (mm) نوع  اتصال کد قطعه
p H3

H2

H1 D2Ø D1Ø  پوسته با اتصال فولادیØ(mm) ODS جوشی
(mm)Ø (in)Ø
5405 95 185 237 150 149 121 26.9 22 7/8“ 4411/7AF
5395 95 185 237 150 33.7 1 1/8” 4411/9AF
6880 95 324 379 292 26.9 22 7/8“ 4412/7AF
6880 95 324 379 292 33.7 1 1/8” 4412/9AF
7015 100 324 384 297 42.4 35 1 3/8” 4412/11AF
8510 100 324 525 438 42.4 35 1 3/8” 4413/11AF
8470 112 324 537 450 48.3 1 5/8” 4413/13AF
9940 112 324 679 592 48.3 1 5/8” 4414/13AF
10010 103 324 670 583 60.3 54 2 1/8” 4414/17AF