معرفی مبدل حرارتی کلویون

مبدل حرارتی کلویون راه متناسب ترین راه حل ها با طیف وسیعی از محصولات را ارائه می دهد. مبدل های حرارتی GEA داری تنوع محصول بالا و به صرفه اقتصادی است. ما این کار را با اتصالات مستقر در موقعیت خاص تطبیق می دهیم تا نیازهای خاص شما را برآورده سازیم.

معرفی مبدل حراری کلویون