معرفی مبدل حرارتی کلویون

مبدل حرارتی کلویون راه متناسب ترین راه حل ها با طیف وسیعی از محصولات را ارائه می دهد. مبدل های حرارتی GEA داری تنوع محصول بالا و به صرفه اقتصادی است. ما این کار را با اتصالات مستقر در موقعیت خاص تطبیق می دهیم تا نیازهای خاص شما را برآورده سازیم.

معرفی مبدل حراری کلویون

فیلتر
 • مبدل حرارتی کلویون gbs200h(wp2)-10
  • مبدل حرارتی کلویون gbs200h(wp2)-10
  • مبدل حرارتی کلویون gbs200h(wp2)-10

  • برخی ویژگی ها: انعطاف پذیری بالاترین طراحی جمع و جور طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی ساخت و ساز جامد جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • مبدل حرارتی کلویون gbs200h(wp2)-20
  • مبدل حرارتی کلویون gbs200h(wp2)-20
  • مبدل حرارتی کلویون gbs200h(wp2)-20

  • برخی ویژگی ها: انعطاف پذیری بالاترین طراحی جمع و جور طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی ساخت و ساز جامد جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • مبدل حرارتی کلویون gbs200h(wp2)-40
  • مبدل حرارتی کلویون gbs200h(wp2)-40
  • مبدل حرارتی کلویون gbs200h(wp2)-40

  • برخی ویژگی ها: انعطاف پذیری بالاترین طراحی جمع و جور طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی ساخت و ساز جامد جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • مبدل حرارتی کلویون gbs200h(wp2)-50
  • مبدل حرارتی کلویون gbs200h(wp2)-50
  • مبدل حرارتی کلویون gbs200h(wp2)-50

  • برخی ویژگی ها: انعطاف پذیری بالاترین طراحی جمع و جور طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی ساخت و ساز جامد جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • مبدل حرارتی کلویون gbs400h(wp4)-20
  • مبدل حرارتی کلویون gbs400h(wp4)-20
  • مبدل حرارتی کلویون gbs400h(wp4)-20

  • برخی ویژگی ها: انعطاف پذیری بالاترین طراحی جمع و جور طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی ساخت و ساز جامد جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • مبدل حرارتی کلویون gbs400h(wp4)-30
  • مبدل حرارتی کلویون gbs400h(wp4)-30
  • مبدل حرارتی کلویون gbs400h(wp4)-30

  • برخی ویژگی ها: انعطاف پذیری بالاترین طراحی جمع و جور طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی ساخت و ساز جامد جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • مبدل حرارتی کلویون gbs400h(wp4)-40
  • مبدل حرارتی کلویون gbs400h(wp4)-40
  • مبدل حرارتی کلویون gbs400h(wp4)-40

  • برخی ویژگی ها: انعطاف پذیری بالاترین طراحی جمع و جور طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی ساخت و ساز جامد جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • مبدل حرارتی کلویون gbs400h(wp4)-50
  • مبدل حرارتی کلویون gbs400h(wp4)-50
  • مبدل حرارتی کلویون gbs400h(wp4)-50

  • برخی ویژگی ها: انعطاف پذیری بالاترین طراحی جمع و جور طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی ساخت و ساز جامد جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • مبدل حرارتی کلویون gbs400h(wp4)-60
  • مبدل حرارتی کلویون gbs400h(wp4)-60
  • مبدل حرارتی کلویون gbs400h(wp4)-60

  • برخی ویژگی ها: انعطاف پذیری بالاترین طراحی جمع و جور طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی ساخت و ساز جامد جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp5)-10
  • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp5)-10
  • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp5)-10

  • برخی ویژگی ها: انعطاف پذیری بالاترین طراحی جمع و جور طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی ساخت و ساز جامد جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp5)-30
  • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp5)-30
  • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp5)-30

  • برخی ویژگی ها: انعطاف پذیری بالاترین طراحی جمع و جور طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی ساخت و ساز جامد جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp5)-40
  • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp5)-40
  • مبدل حرارتی کلویون gbs500h(wp5)-40

  • برخی ویژگی ها: انعطاف پذیری بالاترین طراحی جمع و جور طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی ساخت و ساز جامد جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد