شیرتوپی در دسته بندی شیرآلات قطع و وصل جریان قرار دارد و اگر بصورت نیم باز باشد دچار خرابی می‌شود.وظیفه باز و بسته کردن شیر را قطعه ای به شکل کره یا نیمکره برعهده دارد که به وسیلهٔ ساقه شیر حرکت ۹۰ درجه‌ای دارد. سوراخی که روی توپک وجود دارد در مسیر کانال جریان حالت باز شیر را ایجاد می‌کند.

نوع طراحی داخل بدنه و اندازه مجرای عبوری باعث می‌شود افت فشار در حالت باز می‌شود. ایجاد تلاطم در جریان سیال در نتیجه ایجاد اشتباه در طراحی کاهش مساحت کانال بروز می‌کند. وجود سیستم تزریق گریس سبب آب بندی اضطراری در صورت مشاهده نشتی می‌شود.

شیرتوپی

از شیر توپی برای قطع و وصل کردن جریان با کمک یک توپی استفاده می شود. کاربرد شیرتوپی بیشتر جهت کنترل و باز و بسته کردن جریان سیال در خطوط تاسیساتی مانند صنعتی، شیمیایی و انتقال انرژی استفاده می‌شود. طراحی این شیر توپی یا بال ولو مطابق API ۶D صورت می‌گیرد؛ بال ولو از سه لحاظ به دسته‌های مختلفی تقسیم بندی می‌شود.