نمایش دادن همه 4 نتیجه

سایت گلاس در ساختار سیستم‌های سرمایشی کاربردهای فراوانی دارد.  از جمله کاربردهای آن می‌توان به استفاده از آن برای بررسی داخل سیستم، گرفتگی های صافی ها و فیلتر ها، سطح مایع مبرد، حرکت سیال، رنگ و میزان شفافیت سیال و نیز رطوبت موجود در سیستم اشاره کرد. در این مقاله به بررسی نحوه عملکرد و کاربرد سایت گلاس می‌پردازیم.جای مناسب برای نصب سایت گلاس در مسیر مایع سردکننده و جایی در مسیر مایع  قبل از شیر انبساط (اکسپنشن ولو)و بعد از هر قطعه جانبی باشد. در ساخت سایت گلاس از یک حلقه فلزی استفاده شده که داخل آن یک انز شیشه ای تعبیه شده است. این سایت گلاس قادر است از نشت مایع سردکننده ممانعت کند.