فن اکسیال Bvn ترکیه یک فن تهویه است که دارای ویژگی های دمنده و جذب است. این نوع فن ها از کیفیت ساخت بالایی برخوردار است و برای مدت طولانی کار خواهد کرد و نیاز به تعمیر نخواد داشت. ففن اکسیال Bvn ترکیه دارای سر و صدای بسیار پایینی می باشد. در بسیاری از مناطق صنعتی از قبیل دستگاه های برودتی ، مسکونی ، مناطق صنعتی ، سردخانه ها ، برج های خنک کننده ، مناطق تجاری ، آزمایشگاه ها استفاده می شود.

فیلتر
 • فن اکسیال Bvn ترکیه مدل SF-4M 250B
  • فن اکسیال Bvn ترکیه مدل SF-4M 250B
  • فن اکسیال Bvn ترکیه مدل SF-4M 250B

  • برخی ویژگی ها: ساخت کشور ترکیه طول عمر بالا کیفیت ساخت بالا تولید شده به صورت صفر و صدی جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • فن اکسیال Bvn ترکیه مدل SF-4M 300B
  • فن اکسیال Bvn ترکیه مدل SF-4M 300B
  • فن اکسیال Bvn ترکیه مدل SF-4M 300B

  • برخی ویژگی ها: ساخت کشور ترکیه طول عمر بالا کیفیت ساخت بالا تولید شده به صورت صفر و صدی جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • فن اکسیال Bvn ترکیه مدل SF-4M 350B
  • فن اکسیال Bvn ترکیه مدل SF-4M 350B
  • فن اکسیال Bvn ترکیه مدل SF-4M 350B

  • برخی ویژگی ها: ساخت کشور ترکیه طول عمر بالا کیفیت ساخت بالا تولید شده به صورت صفر و صدی جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • فن اکسیال Bvn ترکیه مدل SF-4M 400B
  • فن اکسیال Bvn ترکیه مدل SF-4M 400B
  • فن اکسیال Bvn ترکیه مدل SF-4M 400B

  • برخی ویژگی ها: ساخت کشور ترکیه طول عمر بالا کیفیت ساخت بالا تولید شده به صورت صفر و صدی جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • فن اکسیال Bvn ترکیه مدل SF-4M 450B
  • فن اکسیال Bvn ترکیه مدل SF-4M 450B
  • فن اکسیال Bvn ترکیه مدل SF-4M 450B

  • برخی ویژگی ها: ساخت کشور ترکیه طول عمر بالا کیفیت ساخت بالا تولید شده به صورت صفر و صدی جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • فن اکسیال Bvn ترکیه مدل SF-4M 500B
  • فن اکسیال Bvn ترکیه مدل SF-4M 500B
  • فن اکسیال Bvn ترکیه مدل SF-4M 500B

  • برخی ویژگی ها: ساخت کشور ترکیه طول عمر بالا کیفیت ساخت بالا تولید شده به صورت صفر و صدی جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • فن اکسیال Bvn ترکیه مدل SFX-4M 560B
  • فن اکسیال Bvn ترکیه مدل SFX-4M 560B
  • فن اکسیال Bvn ترکیه مدل SFX-4M 560B

  • برخی ویژگی ها: ساخت کشور ترکیه طول عمر بالا کیفیت ساخت بالا تولید شده به صورت صفر و صدی جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • فن اکسیال Bvn ترکیه مدل SFX-6M 630B
  • فن اکسیال Bvn ترکیه مدل SFX-6M 630B
  • فن اکسیال Bvn ترکیه مدل SFX-6M 630B

  • برخی ویژگی ها: ساخت کشور ترکیه طول عمر بالا کیفیت ساخت بالا تولید شده به صورت صفر و صدی جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید