فن اکسیال Bvn ترکیه یک فن تهویه است که دارای ویژگی های دمنده و جذب است. این نوع فن ها از کیفیت ساخت بالایی برخوردار است و برای مدت طولانی کار خواهد کرد و نیاز به تعمیر نخواد داشت. ففن اکسیال Bvn ترکیه دارای سر و صدای بسیار پایینی می باشد. در بسیاری از مناطق صنعتی از قبیل دستگاه های برودتی ، مسکونی ، مناطق صنعتی ، سردخانه ها ، برج های خنک کننده ، مناطق تجاری ، آزمایشگاه ها استفاده می شود.