ECA ترکیه

فیلتر
 • استرینر جوشی برنجی ECA با سایز 1/2
  • استرینر جوشی برنجی ECA با سایز 1/2
  • استرینر جوشی برنجی ECA با سایز 1/2

  • برخی ویژگی‌ها:

   • طراحی شده بصورت صفر و صدی
   • کیفیت ساخت بالا و دوام بسیار بالا
   • تولید کشور ترکیه
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • استرینر جوشی برنجی ECA با سایز 5/8
  • استرینر جوشی برنجی ECA با سایز 5/8
  • استرینر جوشی برنجی ECA با سایز 5/8

  • برخی ویژگی‌ها:

   • طراحی شده بصورت صفر و صدی
   • کیفیت ساخت بالا و دوام بسیار بالا
   • تولید کشور ترکیه
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • استرینر جوشی برنجی ECA با سایز 7/8
  • استرینر جوشی برنجی ECA با سایز 7/8
  • استرینر جوشی برنجی ECA با سایز 7/8

  • برخی ویژگی‌ها:

   • طراحی شده بصورت صفر و صدی
   • کیفیت ساخت بالا و دوام بسیار بالا
   • تولید کشور ترکیه
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • بال ولو جوشی پورت دار ECA با سایز 1.1/8 اینچ
  • بال ولو جوشی پورت دار ECA با سایز 1.1/8 اینچ
  • بال ولو جوشی پورت دار ECA با سایز 1.1/8 اینچ

  • برخی ویژگی‌ها:
   • کیفیت ساخت بالا و دوام بسیار بالا
   • طراحی شده بصورت صفر و صدی
   • دارای پورت شارژ گاز
   • ساخت کشور ترکیه
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • بال ولو جوشی پورت دار ECA با سایز 1.3/8 اینچ
  • بال ولو جوشی پورت دار ECA با سایز 1.3/8 اینچ
  • بال ولو جوشی پورت دار ECA با سایز 1.3/8 اینچ

  • برخی ویژگی‌ها:
   • دارای پورت شارژ گاز
   • ساخت از کشور ترکیه
   • طراحی شده بصورت صفر و صدی
   • کیفیت و دوام بسیار بالا
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • بال ولو جوشی پورت دار ECA با سایز 1.5/8 اینچ
  • بال ولو جوشی پورت دار ECA با سایز 1.5/8 اینچ
  • بال ولو جوشی پورت دار ECA با سایز 1.5/8 اینچ

  • برخی ویژگی‌ها:
   • دارای پورت شارژ گاز
   • ساخت از کشور ترکیه
   • طراحی شده بصورت صفر و صدی
   • کیفیت و دوام بسیار بالا
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • بال ولو جوشی پورت دار ECA با سایز 1/2 اینچ
  • بال ولو جوشی پورت دار ECA با سایز 1/2 اینچ
  • بال ولو جوشی پورت دار ECA با سایز 1/2 اینچ

  • ویژگی های محصول:
   • دارای پورت شارژ گاز
   • طراحی شده بصورت صفر و صدی
   • کیفیت ساخت و دوام بسیار بالا
   • ساخت کشور ترکیه
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • بال ولو جوشی پورت دار ECA با سایز 2.1/8 اینچ
  • بال ولو جوشی پورت دار ECA با سایز 2.1/8 اینچ
  • بال ولو جوشی پورت دار ECA با سایز 2.1/8 اینچ

  • برخی ویژگی‌ها :
   • کیفیت و دوام بسیار بالا
   • دارای پورت شارژ گاز
   • طراحی شده بصورت صفر و صدی
   • ساخت کشور ترکیه
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • بال ولو جوشی پورت دار ECA با سایز 2.5/8 اینچ
  • بال ولو جوشی پورت دار ECA با سایز 2.5/8 اینچ
  • بال ولو جوشی پورت دار ECA با سایز 2.5/8 اینچ

  • برخی ویژگی‌ها :  
   • کیفیت بالا و دوام بسیار بالا
   • تولید شده در کشور ترکیه
   • دارای پورت شارژ گاز
   • طراحی شده بصورت صفر و صدی
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • بال ولو جوشی پورت دار ECA با سایز 3.1/8 اینچ
  • بال ولو جوشی پورت دار ECA با سایز 3.1/8 اینچ
  • بال ولو جوشی پورت دار ECA با سایز 3.1/8 اینچ

  • برخی ویژگی‌ها:
   • کیفیت و دوام بسیار بالا
   • تولید شده در کشور ترکیه
   • دارای پورت شارژ گاز
   • ساخته شده بصورت صفر و صدی
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • بال ولو جوشی پورت دار ECA با سایز 3/4 اینچ
 • بال ولو جوشی پورت دار ECA با سایز 4.1/8 اینچ
  • بال ولو جوشی پورت دار ECA با سایز 4.1/8 اینچ
  • بال ولو جوشی پورت دار ECA با سایز 4.1/8 اینچ

  • برخی ویژگی‌های بارز محصول :
   • کیفیت تولید و دوام بسیار بالا
   • طراحی شده بصورت صفر و صدی
   • دارای بودن پورت شارژ گاز
   • تولید کشور ترکیه
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • بال ولو جوشی پورت دار ECA با سایز 5/8 اینچ
  • بال ولو جوشی پورت دار ECA با سایز 5/8 اینچ
  • بال ولو جوشی پورت دار ECA با سایز 5/8 اینچ

  • برخی ویژگی‌ها :
   • دوام بسیار بالا و کیفیت عالی
   • طراحی شده بصورت صفر و صدی
   • دارای پورت شارژ گاز
   • ساخت از کشور ترکیه
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • بال ولو جوشی پورت دار ECA با سایز 7/8 اینچ
  • بال ولو جوشی پورت دار ECA با سایز 7/8 اینچ
  • بال ولو جوشی پورت دار ECA با سایز 7/8 اینچ

  • برخی ویژگی‌ها:
   • ساخت کشور ترکیه
   • کیفیت بالا و دوام بسیار بالا
   • طراحی شده بصورت صفر و صدی
   • دارای پورت شارژ گاز
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • بال ولو جوشی پورت دار ECA سایز 3/8 اینچ
  • بال ولو جوشی پورت دار ECA سایز 3/8 اینچ
  • بال ولو جوشی پورت دار ECA سایز 3/8 اینچ

  • برخی ویژگی‌های بارز محصول :
   • کیفیت و دوام بسیار بالا
   • طراحی شده بصورت صفر و صدی
   • دارای پورت شارژ گاز
   • محصولی از کشور ترکیه
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • بال ولو جوشی ساده ECA با سایز 1/2 اینچ
  • بال ولو جوشی ساده ECA با سایز 1/2 اینچ
  • بال ولو جوشی ساده ECA با سایز 1/2 اینچ

  • برخی ویژگی‌های بارز محصول :
   • طراحی شده بصورت صفر و صدی
   • کیفیت و دوام بسیار بالا
   • محصولی از کشور ترکیه
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • بال ولو جوشی ساده ECA با سایز 3/8 اینچ
  • بال ولو جوشی ساده ECA با سایز 3/8 اینچ
  • بال ولو جوشی ساده ECA با سایز 3/8 اینچ

  • برخی ویژگی‌های بارز محصول :
   • کیفیت ساخت بالا و دوام عالی
   • ساخت ترکیه
   • طراحی شده بصورت صفر و صد
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • بال ولو جوشی ساده ECA با سایز 5/8 اینچ
  • بال ولو جوشی ساده ECA با سایز 5/8 اینچ
  • بال ولو جوشی ساده ECA با سایز 5/8 اینچ

  • برخی ویژگی‌ها :
   • کیفیت ساخت و دوام عالی
   • طراحی شده بصورت صفر و صدی
   • ساخت کشور ترکیه
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • بال ولو جوشی ساده ECA سایز 1/4 اینچ
  • بال ولو جوشی ساده ECA سایز 1/4 اینچ
  • بال ولو جوشی ساده ECA سایز 1/4 اینچ

  • برخی ویژگی‌های بارز محصول :
   • کیفیت ساخت بالا و دوام بالا
   • طراحی شده صفر و صد در ترکیه
   • تولید شده در کشور ترکیه
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • سایت گلاس جوشی ECA با سایز 1.1/8
  • سایت گلاس جوشی ECA با سایز 1.1/8
  • سایت گلاس جوشی ECA با سایز 1.1/8

  • برخی ویژگی‌ها:

   • کیفیت ساخت بالا و دوام بسیار بالا
   • طراحی شده بصورت صفر و صدی
   • تولید کشور ترکی
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • سایت گلاس جوشی ECA با سایز 1/2
  • سایت گلاس جوشی ECA با سایز 1/2
  • سایت گلاس جوشی ECA با سایز 1/2

  • برخی ویژگی‌ها:

   • کیفیت ساخت بالا و دوام بسیار بالا
   • طراحی شده بصورت صفر و صدی
   • تولید کشور ترکیه
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • سایت گلاس جوشی ECA با سایز 5/8
  • سایت گلاس جوشی ECA با سایز 5/8
  • سایت گلاس جوشی ECA با سایز 5/8

  • برخی ویژگی‌ها:

   • کیفیت ساخت و دوام بسیار بالا
   • طراحی شده بصورت صفر و صدی
   • ساخت کشور ترکیه
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • سایت گلاس جوشی ECA با سایز 7/8
  • سایت گلاس جوشی ECA با سایز 7/8
  • سایت گلاس جوشی ECA با سایز 7/8

  • برخی ویژگی‌ها:

   • کیفیت ساخت و دوام بسیار بالا
   • طراحی شده بصورت صفر و صدی
   • ساخت کشور ترکیه
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • شیر اطمینان ECA با سایز ۱/۲
  • شیر اطمینان ECA با سایز ۱/۲
  • شیر اطمینان ECA با سایز ۱/۲

  • برخی ویژگی‌ها:

   • طراحی شده بصورت صفر و صدی
   • کیفیت ساخت بالا و دوام بسیار بالا
   • تولید کشور ترکیه
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • شیر اطمینان ECA با سایز 5/8
  • شیر اطمینان ECA با سایز 5/8
  • شیر اطمینان ECA با سایز 5/8

  • برخی ویژگی‌ها:

   • کیفیت ساخت بالا و دوام بسیار بالا
   • تولید کشور ترکیه
   • طراحی شده بصورت صفر و صدی
   جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید

شرکت ECA ترکیه ارائه کننده محصولات استرینر ،بال ولو ،سایت گلاس ،شیر اطمینان می باشد.محصولات ECA ترکیه دارای کیفیت بالایی می باشد.

بال ولو ECA ترکیه
برند ECA ترکیه

معرفی کوتاه برخی محصولات

بال ولو

از بهینه ترین طرحی که برای قطع و وصل جریان از آن می توان استفاده کرد بال ولو یا شیر توپی است.در این شیرها از یک توپ فلزی مانند استفاده می شود که به صورت علامت +، از یک جهت کاملاً باز بوده و از یک جهت بسته است

سایت گلاس

سایت گلاس از قطعاتی است که کاربرد آن در سیستم های برودتی بسیار مفید می باشد. جهت گرفتگی های صافی و فیلتر ها، بررسی داخل سیستم،سطح مایع مبرد، حرکت سیال، رنگ و میزان شفافیت سیال و نیز رطوبت موجود در سیستم از سایت گلاس ها استفاده می شود.

شیر اطمینان

این شیر گونه‌ای از شیرهای صنعتی است که جهت تنظیم ، کاهش و ثابت نگه داشتن فشار خروجی شیر در خطوط انتقال ، شبکه و توزیع آبهای آشامیدنی و خام و دیگر صنایع حتی در صورت ایجاد نوسان در فشار ورودی مورد استفاده قرار می گیرند

برای تهیه محصولات این شرکت، با ما تماس حاصل نمایید.تا مشاوران ما به صورت رایگان برای یک خرید موفق شما را راهنمایی نمایند

شنبه تا پنجشنبه، پاسخگوی شما هستیم شماره تماس 77628933