اکسپنشن برقی یا شیر انبساط الکترونیکی دانفوس تامین کننده کلیه نیازهای سیستم‌های سردخانه و تهویه مطبوع با کارایی قابل اطمینان هست. به این ترتیب، قابلیت استفاده از ویژگی جریان دوگانه (bi-flow) و درنتیجه کاربرد به صورت هیت پمپ ممکن است.

  • متعادل بودن طراحی این شیر انبساطی و در نتیجه امکان بسته شدن کامل شیر برقی در هر دو جهت جریان
  • استفاده از موتور دو قطبی در پباده سازی این اکسپنشن ولو الکترونیکی دانفوس که نظم جریانی بسیار دقیقی را فراهم می‌نماید.