شیربرقی دارای ساختار ساده و بدون پیچیدگی است. از آنجایی که عملکرد شیرهای برقی برعکس شیرهای دستی و مکانیکی بوده و دارای توان کمی می‌باشد، بنابراین باید این توان محدود به بالاترین بازده و بهترین روش استفاده شود. درشیرهای برقی قطعه ای که کار انجام می‌دهد سولنوئید یا موتور برقی است؛ ولی این قطعه در ستم های صنعتی هیدرولیک یا پنتوماتیک خیلی کم استفاده می‌شود.

 

 

فیلتر
 • شیر برقی جوشی اولاب سایز 1.1/8
  • شیر برقی جوشی اولاب سایز 1.1/8
  • شیر برقی جوشی اولاب سایز 1.1/8

  • برخی ویژگی‌ها: ساخت از کشور ایتالیا طراحی شده بصورت صفر و صدی کیفیت و دوام بسیار بالا جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • شیر برقی جوشی اولاب سایز 1.3/8
  • شیر برقی جوشی اولاب سایز 1.3/8
  • شیر برقی جوشی اولاب سایز 1.3/8

  • برخی ویژگی‌ها: ساخت از کشور ایتالیا طراحی شده بصورت صفر و صدی کیفیت و دوام بسیار بالا جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • شیر برقی جوشی اولاب سایز 1/2
  • شیر برقی جوشی اولاب سایز 1/2
  • شیر برقی جوشی اولاب سایز 1/2

  • برخی ویژگی‌ها: ساخت از کشور ایتالیا طراحی شده بصورت صفر و صدی کیفیت و دوام بسیار بالا جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • شیر برقی جوشی اولاب سایز 1/4
  • شیر برقی جوشی اولاب سایز 1/4
  • شیر برقی جوشی اولاب سایز 1/4

  • برخی ویژگی‌ها: ساخت از کشور ایتالیا طراحی شده بصورت صفر و صدی کیفیت و دوام بسیار بالا جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • شیر برقی جوشی اولاب سایز 3/8
  • شیر برقی جوشی اولاب سایز 3/8
  • شیر برقی جوشی اولاب سایز 3/8

  • برخی ویژگی‌ها: ساخت از کشور ایتالیا طراحی شده بصورت صفر و صدی کیفیت و دوام بسیار بالا جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • شیر برقی مهره ای اولاب سایز 1.4
  • شیر برقی مهره ای اولاب سایز 1.4
  • شیر برقی مهره ای اولاب سایز 1.4

  • برخی ویژگی‌ها: ساخت از کشور ایتالیا طراحی شده بصورت صفر و صدی کیفیت و دوام بسیار بالا جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • شیر برقی مهره ای اولاب سایز 1/2
  • شیر برقی مهره ای اولاب سایز 1/2
  • شیر برقی مهره ای اولاب سایز 1/2

  • برخی ویژگی‌ها: ساخت از کشور ایتالیا طراحی شده بصورت صفر و صدی کیفیت و دوام بسیار بالا جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • شیر برقی مهره ای اولاب سایز 3/8
  • شیر برقی مهره ای اولاب سایز 3/8
  • شیر برقی مهره ای اولاب سایز 3/8

  • برخی ویژگی‌ها: ساخت از کشور ایتالیا طراحی شده بصورت صفر و صدی کیفیت و دوام بسیار بالا جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید
 • شیر برقی مهره ای اولاب سایز 5/8
  • شیر برقی مهره ای اولاب سایز 5/8
  • شیر برقی مهره ای اولاب سایز 5/8

  • برخی ویژگی‌ها: ساخت از کشور ایتالیا طراحی شده بصورت صفر و صدی کیفیت و دوام بسیار بالا جهت اطلاع از موجودی و استعلام قیمت با شماره 02177516572 تماس بگیرید