کندانسور صفحه ای

کندانسور صفحه ای یکی از انواع کندانسورهای آبی است که از لحاظ کاربرد کندانسورهای آبی شامل پوسته و لوله ، صفحه ای ، پوسته و کویل مارپیچ و دو لوله ای هستند. نحوه عملکرد کندانسورهای آبی به این صورت است که بعد از گرفتن حرارت سیال توسط آب خنک کاری، این سیال به برج خنک کننده وارد می شود تا در آنجا دوباره عملیات خنک سازی انجام گیرد سپس سیال به کندانسور بر می گردد و چرخه خنک سازی دوباره تکرار می شود.

کندانسور صفحه ای چیست؟

ساختار کندانسور صفحه ای از کنار هم قرار گرفتن 10 تا 100 صفحه تشکیل شده است که به شکل یک در میان بین آن ها آب یا سیال سرد و گاز داغ یا سیال گرم جریان دارند. این سیالات از طریق جداره صفحات می توانند حرارت را انتقال دهند. در حالی که ابعاد این کندانسور کوچکتر است ولی سطح انتقال گرما در کندانسور صفحه ای بیشتر بوده و ظرفیت انتقال حرارت زیادتری دارد. حداکثر تحمل فشار کاری در کندانسور صفحه ای در مقایسه با کندانسورهای پوسته و لوله کمتر است ولی قیمت آن نسبت به سایر کندانسورهای پوسته و لوله بیشتر می باشد.

مزایای کندانسور صفحه ای چیست؟

کندانسور صفحه ای یکی از چهار مدل کندانسورهای آبی است که نسبت به سایر مدل های کندانسور آبی دارای مزایایی به شرح زیر است.

 • حجم كم و وزن سبك
 • حجم بسیار كم سیال مبرد
 • قابلیت انعطاف زیاد برای افزایش ظرفیت
 • سهولت تمیز كردن سطوح تبادل
 • قیمت مناسب نسبت به ظرفیت
 • هزینه نصب خیلی كم
 • ضریب تبادل انرژی عالی
 • مقاومت فوق العاده زیاد در مقابل خوردگی
 • حداقل احتمال نشت سیال
 • تنوع زیاد در ابعاد صفحات عرضه شده در بازار
 • با تركیب تعداد صفحات مبدل دامنه وسیعی از ظرفیت در دسترس است.

کاربردهای کندانسور صفحه ای


کندانسورهای صفحه ای در شرایط فراوانی قابل استفاده هستند برخی از کاربردهای آن شامل موارد زیر است:

 • در کندانسورهای صفحه ای هر زوج صفحه با كاربرد تكنولوژی جوشكاری لیزری بهم متصل می شوند.
 • برای جدا كردن مدار سیال ها در کندانسور صفحه ای کمترین واشر مورد نیاز است كه كار بدون نشت دستگاه را تضمین می کند.
 • كندانسور های نوع صفحه ای را می توان به صورت كندانسور آبی در انواع دستگاه های برودتی استفاده کرد.
 • کندانسور صفحه ای با جنس تیتانیوم برای كار با آب دریا و یا سایر آب های شور و خورنده مناسب است.