اواپراتور صفحه ای چیست؟

اواپراتور صفحه ای همان مبدل حرارتی صفحه ای جوشی یا گستکی است که در سیستم های سرمایشی به عنوان تبخیر کننده مبرد به کار می رود. در این اواپراتورها از سیالاتی مانند R410a – R404A – R407C – R134a – R22 استفاده می شود. در اواپراتورهای صفحه ای از سیالات حاوی مخلوط های هیدروکربن و هیدروکربن های نا خالص به عنوان گرمکن به کار می رود.

تولید این اواپراتورها در ظرفیت های ۲ تا ۱۴۰ تن انجام می شود و برای ایجاد ظرفیت های بالاتر باید در مدار تعداد دو یا چند دستگاه اوپراتور را به صورت موازی به هم متصل کرد.

مکانیسم کار اواپراتور صفحه ای چگونه است؟

در ساختار اواپراتور صفحه ای کانال های موجداری تعبیه شده است که در آن ها تبخیر به شکل همرفت اجباری صروت می گیرد. در این اواپراتورها جریان سیال مبرد به حالت مخلوط دو فازی مایع و بخار است که با عبور از اواپراتور این مخلوط جدا شده و دارای کیفیت می شود.

اختلاف دمای بین دو سیال در حین کار اواپراتور صفحه ای ۳ تا ۵ درجه است و این اختلاف دما در اواپراتورهای شل اند تیوپ به ۵ تا ۱۰ درجه می رسد.

 از اواپراتور صفحه ای می توان به عنوان سیستم کندانسور نیز استفاده نمود. البته دو مسئله در جایگزینی کندانسور به جای اواپراتور صفحه ای وجود دارد یکی اندازه اتصالات در کندانسور با اواپراتور صفحه ای متفاوت است و دیگری در نظر گرفتن اثر رسوب گذاری در کندانسور است. زیرا در سیستم های تبرید به منظور خنک کردن کندانسور از آب برج های خنک کننده استفاده می کنند که همین امر باعث ایجاد رسوب در مبدل حرارتی می گردد.

مشکلات استفاده از اواپراتور صفحه ای

در سیستم های دارای کنترل ظرفیت و یا چند کمپرسوری از اواپراتورهای صفحه ای که در مکانیسم کار آن ها دو مدار به کار می رود استفاده شده است. در این ساختار مسیر عبور آب یک مسیر و مسیر عبور مبرد دو مسیر جداگانه است. در این شرایط به دلیل افزایش طول مسیر اواپراتور صفحه ای در قسمت آب دارای افت فشاربالاتر می باشد.

اواپراتور صفحه ای دو مداره در مقایسه دو اواپراتور صفحه ای تک مداره موازی دارای راندمان پایین تری است که این مشکل به دلیل جریان های موازی در مبدل حرارتی بوجود می آید. در اواپراتورهای صفحه ای دو مداره و در کانال های مجاور یک جریان موازی رخ می دهد که اجتناب ناپذیر است.

https://salamsarma.ir/اواپراتور-صفحه-ای/

۷ دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

صفحه اصلیفروشگاهتماسارتباط با ما