از چیلر جذبی دو اثره چه می‌دانید؟

یکی از انواع سیستم‌های تهویه مطبوع، چیلرها هستند؛ که خود به دو گروه تقسیم می‌شوند. چیلرها را می‌توان در دو گروه چیلرهای جذبی و چیلر‌های تراکمی دسته بندی کرد. هر یک از این دو گروه نیز خود زیرمجموعه‌هایی دارند. برای مثال چیلر جذبی دو اثره، یکی از انواع مختلف چیلرهای جذبی است. در این مقاله سلام سرما می‌خواهیم نکاتی راجع به چیلر جذبی دو اثره با هم بررسی کنیم.

چیلر چیست؟

یکی از قسمت‌های سیستم‌های سرمایشی و تهویه مطبوع چیلر می‌باشد، که وظیفه آن خنک کردن آب مورد نیاز سیستم تهویه است. در سیستم‌های تهویه مطبوع آب یا یک سیال وجود دارد که حرارت آن باید جذب شود و به بیرون رانده شود. برای مثال هواساز و فن کویل و سایر تجهیزات، اجزایی در چیلر هستند که آب آن‌ها دارای حرارت بالا است و باید این حرارت از آن‌ها گرفته شود تا دوباره دمای آب پایین بیاید. بعد از پایین آمدن دمای سیال باید آن سیال بتواند به سیستم بازگردد و فعالیت خود را از نو آغاز کند.

آب یا هر مایع یا سیال دیگر در سیستم تهویه مطبوع به دو روش می‌تواند خنک شود. چیلر‌ها با توجه به سیکلی که در آن‌ها استفاده می‌شود، به دو گروه چیلر‌های تراکمی و چیلرهای جذبی تقسیم بندی می‌شوند.

چیلر جذبی چیست؟

همانطور که گفته شد چیلر جذبی یکی از انواع چیلر می‌باشد؛ که دمای بالای آب را با استفاده از سیکل تبرید جذبی از آن می‌گیرد و به بیرون می‌فرستد. چیلرهای تراکمی از کمپرسور استفاده می‌کنند، اما چیلرهای جذبی از مولد حرارتی و ژنراتور استفاده می‌کنند. ضریب عملکردی که چیلر‌های جذبی دارند در مقایسه با چیلر‌های تراکمی معمولا پایین تر است و این مورد مهم دلیلی است که باعث شده است از آنها کمتر از چیلرهای تراکمی استفاده شود. نسخه بهبود یافته چیلرهای جذبی، چیلرهای جذبی دو اثره هستند. مشکل مصرف انرژی در چیلرهای جذبی دو اثره برطرف شده است. چیلرهای جذبی را در دو گروه می‌توان جای داد:

  1. چیلر جذبی دو اثره
  2. چیلر جذبی تک اثره

چیلر جذبی دو اثره چیست؟

در این چیلرها دو ژنراتور وجود دارد. یکی از آنها ژنراتور دما بالا می‌باشد و دیگری ژنراتور دما پایین است. در این چیلرها، محلول لیتیوم بروماید در دو مرحله غلیظ می‌شود. محلول با عبور کردن از ژنراتورها غلیظ می‌شود. مرحله اضافی دوم باعث شده است که ضریب عملکرد چیلر‌های دو اثره به اندازه یک و دو دهم افزایش پیدا کند. چیلر جذبی تک اثره ضریب عملکرد 0.75 دارند.

اجزا و قسمت‌های چیلر جذبی دو اثره

چیلر‌های جذبی در کل از چهار قسمت اصلی تشکیل شده اند که عبارتند از:

  1. کندانسور چیلر‌های جذبی: این قسمت وظیفه مایع کردن بخار مبرد را دارد. وقتی که در این مرحله حرارت از آب گرفته می‌شود به محیط داده می‌شود.
  2. ژنراتور‌های چیلرهای جذبی: این قسمت از چیلر وظیفه افزایش دادن غلظت محلول لیتیوم بروماید را بر عهده دارد. تفاوت چیلرهای جذبی تک اثره و دو اثر در این قسمت است. در چیلرهای جذبی دو اثره از دو ژنراتور استفاده می‌شود.
  3. جز جاذب در چیلر‌های جذبی: این قسمت وظیفه جذب کردن بخار مبرد از اوراپراتور را به عهده دارد.
  4. اواپراتور در چیلر‌های جذبی: این قسمت وظیفه دارد که حرارت موجود از آب خنک شونده را بگیرد.

روال کار چیلر جذبی دو اثره

در ابتدای کار در قسمت اواپراتور در چیلر جذبی دو اثره، مبرد که در اینجا می‌تواند آب مقطر باشد و آب خنک شونده با هم تبادل حرارتی انجام می‌دهند. حرارتی که آب خنک شونده در خود دارد با این روش به مبرد یا آب مقطر منتقل می‌شود. از آنجایی که اواپراتور در حالت خلا کار می‌کند، مبرد آن بخار می‌شود. در این بخش نوبت به جاذب و ابزوربر می‌رسد. جاذب وظیفه دارد که بخار آب را جذب کند. برای جذب کردن بخار آب از محلول لیتیوم بروماید استفاده می‌کند. غلظت محلول لیتیم بروماید، پس از انجام این وظیفه کاهش پیدا می‌کند؛ زیرا درصد آب آن بالا رفته است و همین موضوع باعث کاهش غلظت آن می‌شود.

پس از این مرحله، محلول رقیق شده لیتیوم بروماید باید وارد مبدل حرارتی دما پایین شود. پس از اینکه محلول از مبدل جریان عبور کرد وارد دو مسیر می‌شود. یکی از این مسیرها ژنراتور دما پایین است و مسیر دیگر به سمت ژنراتور دما بالا می‌رود. زیرا همانطور که گفته شد دو ژنراتور در چیلر‌های جذبی دو اثره استفاده می‌شود. در ژنراتورهای دما بالا، برای از بین بردن آب موجود در محلول، اول از روش حرارتی استفاده می‌شود تا آب موجود در آن بخار شود و محلول دوباره غلیظ شود. بخاری که در ژنراتور دما بالا تولید شده است، خود دارای انرژی حرارتی می‌باشد؛ که از انرژی آن در ژنراتور دما پایین استفاده می‌شود تا در مصرف انرژی صرفه جویی شود. درجه حرارت تولید شده در این مرحله به ژنراتور دما پایین انتقال پیدا کرده و از این دما برای غلیظ کردن محلول استفاده می‌شود.

مرحله بعدی عبور از کندانسور است. با افزایش پیدا کردن غلظت محلول، بخاری که به وجود آمده است به سمت کندانسور هدایت می‌شود و در آن قسمت بخار به مایع تبدیل می‌شود. این مایع همان مبرد سیستم است که آب مقطر می‌باشد. پس از اینکه محلول غلیظ لیتیوم بروماید از مبدل حرارتی دما بالا عبور کرد، با محلولی که در ژنراتور دما پایین غلیظ شده است مخلوط می‌شود و بعد از عبور کردن از مبدل حرارتی دما پایین، دوباره به ابزوربر یا جاذب برمی گردد. با اتمام این مرحله، سیکل چیلر جذبی دو اثره کامل می‌شود. حرارتی که در هر سیال یا آب، در چرخه وجود دارد به وسیله اواپراتور گرفته می‌شود و به وسیله کندانسور به بیرون داده می‌شود.

فروشگاه سلام سرما  در خدمت شماست

به اشتراک بگذارید..